Investor Relations

Investor Relations

Den självklara teknik- och kunskapspartnern för framgångsrik e-handel

Jetshop expanderar kraftigt och ett flertal förvärv är planerade. Jetshop har en stark position på den svenska och nordiska e-handelsmarknaden. Närmare 1500 e-handelsbutiker använder Jetshops plattform, vilket ger en marknadsandel på 25 procent av Sveriges webbutiker. De senaste tre åren har bolaget växt organiskt med 16 procent per år. Med en innovativ verksamhetsutveckling, ytterligare förvärv och nya produkter beräknar Jetshop att fortsätta växa med 30 till 40 procent årligen.

Bolaget planerar under de närmaste tre åren att utveckla verksamheten till att bli den naturliga partnern för den nya detaljhandeln. Verksamheten bygger på E-handelsplattformar, Finansiella tjänster för e-handel, Digitala marknadsföringstjänster och Strategisk rådgivning.

E-handelsbranschens kunskapsleverantör – Jetshop vill, utöver det starka engagemang som medarbetarna lägger i att utveckla kundernas försäljning och lönsamhet på nätet, bidra till utvecklingen av hela branschen. Detta görs bl a genom tidningen Nätsmart som är branschens största magasin för e-handel med ca 25 000 prenumeranter, SEBC och Jetshop On Tour som är branschens ledande konferens- och seminarieverksamhet med ca 3000 besökare per år.

Valberedning inför stämma 2017

Förslag till valberedningen bestående av Mats Augurell, Martin Emilsson, Mikael von Schedvin och Patrik Wiberg lämnas till ir@jetshop.se

Kontakta ir@jetshop.se