Makes You Local

Vi hjälper verksamheter med de inledande strategiska besluten samt lokalisering av webbshops, så att den matchar de förväntningar som ställs på den nya marknaden. När webbshopen är lanserad, är våra lokala teams kompetenser en viktig del av driftorganisationen för våra kunder. Vi kan utgöra din kundservice, upprätthålla webbshopen på lokalt språk men även genomföring och utveckling av marknadsanalyser och marknadsföring.

MakesYouLocal etablerades 2010 av Ingrid Riis Karlsen, Max Riis Christensen och Søren Kjær Nielsen. Idén till verksamheten kom efter många års erfarenhet utav genomförande och drift av webbshops i flera länder. 2013 etablerades flera lokala kontor i Norden, med expansion inom Baltikum 2015. Idag har MakesYouLocal anställda e-handelsspecialister inom samtliga etablerade marknader. MakesYouLocal är samtidigt en del av Salesupply-nätverket och har därmed även tillgång till kompetenser inom övriga Europa och USA.

Våra kunders framgångar på nya marknader är en förutsättning för vår egen. Därför önskar vi ett tätt samarbete med våra kunder under lokaliseringen av shopen, såväl som efter lansering och med den dagliga driften. Således kan vi försäkra, att den kunskap vi samlat genom kundservice och marknadsföring åt våra kunder på den nya marknaden, investeras i företaget och används för att optimera shopen och processer – vilket tillslut genererar positiva resultat och tillväxt. Vi önskar utgöra ett komplett alternativ mot att själva uppföra ett internt team med kompetenser inom kundservice, juridik och marknadsföring. Ett team som kan vara svårt att effektivisera till 100 % – men stå för stora fasta utgift utgifter då de anställs internt. Hos oss får du tillgång till duktiga specialister de timmar du har behov av, varken mer eller mindre.

Ring oss eller läs mer här på hemsidan eller vår egen blogg.


Lokaliseringspaket

MakesYouLocal

En avgörande förutsättning för framgång i ett annat land är att din butik har en hög konverteringsgrad. Det betyder nämligen att du kan skapa god ekonomi i din marknadsföring. Eftersom din butik är okänd är det den första förutsättningen för att sälja. En god lokalisering ska mätas i din konverteringsgrad. När man möter en butik för första gången ställer man sig 3 viktiga frågor:

 • Är jag så pass trygg i butiken att jag kan tänka mig att köpa och betala för varor i den?
 • Är jag nöjd med de leveransvillkor de erbjuder?
 • Är jag övertygad om att de kommer att återbetala pengarna till mig om jag ångrar mig, eller om de inte levererar rätt varor. Och har de en acceptabel returprocess?

En god lokalisering säkerställer att kunderna svarar ja på alla frågorna och den sista frågan är sedan om dina varor kan matcha konkurrensen.

Ett lokaliseringspaket innebär bland annat:

 • Översättning av alla webbutiktexter till lokalt språk (omfattar inte: kategoritexter, produkttexter, bloggposter, erbju- danden då dessa baseras på antal ord)
 • Lokala köpevillkor
 • Översättning av transaktionsmail och -dokument (orderbekräftelser, faktura etc.)
 • Justering av hemsidan med de rätta budskapen till besökande i det aktuella landet
 • Anpassningar i check-out-flödet, inklusive ansökan om nya betalningsmetoder
 • Avslutande genomgång med test av alla funktioner, genomförande av testorder, test av kundtjänstflöde och returflöde
 • Mini-sitecheck efter 1 000 besökare. Vi ser på siffror från Google Analytics, genomför samtal med kunder och gör tester i butiken. Detta resulterar i en rapport med förslag till nya förbättringar som ska öka konverteringen.

Manual för Norge

MakesYouLocal

Det största hindret vid försäljning till norska kunder har alltid varit utmaningarna med tull och moms.

En manual för Norge beskriver hur hanteringen av moms och tull mellan en webshop i Sverige och en slutkund i Norge går till och hur du som företag gör ett bra och effektivt upplägg.

Inledningsvis finns det en genomgång som visar de juridiska enheter som är involverade och hur varor och pengar rör sig. Manualen innehåller också mallar för dokument och tydlig beskrivning av de uppgifter som ska lösas, så att ni har kontroll över de administrativa processerna vid försäljning till Norge.

Med manual för Norge får man:

 • God förståelse för de ekonomiska och juridiska aspekterna
 • Tydlig vägledning för etablering av filial och tullstruktur
 • Genomgång av nödvändiga anpassningar av system och processer
 • Schabloner för nya nödvändiga dokument
 • Sparring med specialist från MakesYouLocal

Road map, Norden

En Roadmap är en detaljerad plan som utgår från ditt företags situation. Roadmappen beskriver vilka uppgifter och investeringar som ska klaras av innan din butik är redo att ge kunderna en god köpupplevelse.

Med utgångspunkt från vår erfarenhet med det nya landet samt ett inledande möte med företagets nyckelpersoner utarbetar vi:

 • En detaljerad projektplan med de praktiska och tekniska uppgifter som ska lösas samt de strategiska och taktiska beslut som ska fattas
 • En uppskattning av utgifter till externa parter som t.ex. betalningshanterare och trust marks.
 • En uppskattning av de konkreta uppgifter som kan outsourcas till MakesYouLocal samt en totallösning som innebär att vi också tar hand om den samlade projektledningen för 
 • interna och externa deltagare samt löpande rapporte- ring till ledningen.
 • När du får en Roadmap kan du välja att arbeta vidare själv och använda vår Roadmap för att säkerställa att ni håller kursen och att alla viktiga uppgifter blir lösta.
 • Arbetar du vidare med MakesYouLocal kommer vi löpande att uppdatera projektplanen som blir vårt samarbetsdokument, där du kan följa framstegen i projektet.

Marknadsrapport Norden

När du har ansvaret för en webbshop i ett annat land är en av de svåraste uppgifterna att analysera resultaten och besluta om vilka initiativ som är de rätta att sätta igång för att lösa ett konkret problem eller för att stödja en positiv utveckling.

Först och främst är det svårt därför att marknadskännedomen helt naturligt är sämre än på hemmamarknaden. Du har ingen känsla för konkurrenterna och deras initiativ och du kan inte ”uppleva” butiken som om du var dansk, norsk eller tysk.

Vår marknadsrapport ger dig varje månad:

 • 8 nyckeltal som är utvalda för att de är särskilt viktiga inom internationell e-handel
 • Våra lokala specialisters analys av resultaten, deras upplevelse av utvecklingen och konkurrenssituationen
 • Våra lokala specialisters förslag på initiativ som kan förbättra resultatet på kort sikt

Det är naturligtvis möjligt att använda våra lokala specialister för att verkställa de initiativ som ska sättas igång.


Tillväxtplan Norden

Vår tillväxtplan har som mål att säkerställa att ditt internationella projekt får rimlig volym och därmed att skapa grunden för en vinstgivande och långsiktig framgång. I ett nytt land ska man själv skapa sin trafik och det kräver investeringar i marknadsföring. För att få ut värde av en tillväxtplan ska det därför också finnas medel till marknadsföring som speglar ambitionerna.

Vår tillväxtplan utgår från:

 • En analys av hittillsvarande marknadsföring
 • En analys av konkurrenssituationen och konkurrenterna
 • Ett möte med företaget där man går igenom de inledande analyserna och diskuterar ambitioner och budget

Med utgångspunkt från analyserna och vårt möte får du en tillväxtplan med:

 • Förslag som rör butikens villkor (frakt, retur och prissättning)
 • Förslag rörande butikens USP (Unique selling points) och kampanjbudskap
 • Marknadsföringsplan med budgetar, medier och förväntat resultat
 • Verktyg och processer för målstyrning och uppföljning

Market scan Norden

När du får vår market scan kommer du att få en tydlig förståelse för konkurrenssituationen i det nya landet. Vilka är dina primära konkurrenter och hur driver de sin webbutik?

Vi ser också på priser, marknadsvillkor och kundernas förväntningar.
Du får en utförlig rapport som går igenom:

 • Prisjämförelse, 10 viktigaste produkterna
 • Analys av de 5 viktigaste konkurrenterna online, som vi jämför på 15 viktiga parametrar
 • Genomgång av marknadsföringsmiljön och de viktigaste kanalerna
 • Insikt i kundernas förväntningar på betalningsmöjligheter
 • Genomgång av distributionsmöjligheter och kundernas förväntningar
 • Eventuella juridiska skillnader som är viktiga ur konkurrenssynpunkt

Site Check

Din konverteringsgrad är helt avgörande när du lanserar en shop i ett nytt land. Du är okänd och all trafik måste i princip kö- pas. Därför är det avgörande att du konverterar så många besökande som möjligt till kunder och därmed får en CPO (Cost per order) som är så låg som möjligt.

Vår Site check fokuserar på om din shop är optimalt lokaliserad, så din konverteringsgrad på den nya marknaden är så bra som möjligt. Vårt mål är att slå den konverteringsgrad du har på hemmamarknaden.

Vår Site check ger dig en utförlig rapport där vi har gått igenom och testat shoppen grundligt. Det medföljer utförliga förslag på:

 • Texter – är shoppen översatt och lokaliserad så att den uppfattas som trovärdig och professionell. Vilka initiativ ska eventuellt tas för att den ska bli det.
 • Fraktvillkor och betalningsmöjligheter – lever de upp till förväntningarna i landet och vilka ändringar bör göras.
 • Juridik – är lagens villkor uppfyllda och ger handelsvillkoren ett intryck av en butik som man är trygg med att handla i.
 • Köpincitament – har butiken de incitament på framsidan och produktsidan, som är mest effektiva i detta land.

Där finns också en samlad utvärdering av butiken och en prioriteringslista med de ändringar som enligt vår bedömning kommer att ha störst positiv effekt på konverteringsgrad.