Jetshop Connect

— Dina integra­tioner i trygga händer. Alltid.


Din e-handels ekosystem är ett avancerat kopplingsschema mellan olika system som oavbrutet ska interagera och prata med varandra. Med andra ord: för att din digitala affär ska flyta på som önskat krävs sömlösa integrationer mellan din e-handelsplattform och andra backend-system. Det kan vara ditt affärssystem, kassasystem eller lagersystem, beroende på hur din e-handels ekosystem ser ut. 

EN INTEGRATIONS-HUB SÅ ATT DU KAN FOKUSERA PÅ DIN AFFÄR 

Jetshop Connect är vår integrationsmotor som ser till att dessa kopplingarna flyter på. Att de alltid är övervakade, underhållna och uppdaterade — utan inblandning från externa konsulter. Vi löser det tekniska så kan du fokusera på din affär.  

Via Jetshop Connect har du också tillgång till vår integrations-support under ordinarie kontorstid.  

 

Vi övervakar kopplingen till:

 

wmsaffärssystem (ERP)

 

wms Kassasystem (POS)

 

wms Lagersystem (WMS)

 

wmsLojalitetsprogram (CRM) — OM det är kopplat till Jetshop Commerce

 

wmsProduktinformationssystem (PIM)

 

Har du frågor eller vill ha mer information:

Hör av dig
Till din kontaktperson eller: