Växer med dina behov

Jetshop Commerce ger dig både trygghet och flexibilitet i en och samma e-handelslösning. Du kan skala din affär utan att behöva fundera över stora investeringar i drift och hårdvara.

Vill du veta mer?
Jetshop Scalability Commerce Cloud Skala din drift

Skalbarhet

utan tröskelinvesteringar

Idag går nära 10 procent av e-handeln i Sverige genom Jetshop Commerce Cloud och med Jetshop Commerce skalas din drift allteftersom din affär utvecklas. Dessutom ingår Jetshops support, övervakning och jour 7 dagar i veckan. Du kan självklart också välja att utveckla just den funktion som du är i störst behov av.

Jetshop Commerce Channel Technology

En plattform

byggd för expansion

Med Jetshop Commerce Channel Technology kan du snabbt lansera nya siter för andra geografiska marknader, nya varumärken eller nytt sortiment. Vår arkitektur möjliggör att du kan addera separata siter med en helt egen kundupplevelse, egna betalmetoder och ett eget sortiment, riktade mot olika målgrupper – allt från samma e-handelsplattform.

Jetshop Integrerat affarssystem betaltjanster PIM Lagerhantering

Integrerat

och utbyggbart

En e-handelslösning från oss ger dig möjlighet att använda de system du redan har på plats. Jetshop Commerce är integrerat med de vanligaste affärssystemen, betaltjänsterna, produktinformationssystemen och lagerhanteringssystemen. Dessutom kan våra öppna gränssnitt enkelt användas för att integrera med andra nödvändiga system. Bygg ut lösningen efter dina behov och investera bara i den funktionalitet du verkligen behöver.