DB Schenker

DB Schenker utvecklar och producerar transporter samt logistik- och informationstjänster som möter marknadens krav på kvalitet, effektivitet, enkelhet och miljöansvar.

DB Schenker i Sverige erbjuder landtransporter på väg och järnväg, internationella sjö- och flygfrakter samt konsulttjänster och lager- och logistiklösningar. Vårt mål är att bli den miljömässigt mest hållbara logistikleverantören i världen. Denna strävan gynnar också våra kunders effektivitet, eftersom minskad miljöpåverkan kräver effektivare logistikplanering.

Vi ingår i ett globalt logistiknätverk och kan därför ta vara på kunskap, erfarenheter och idéer från världens alla hörn. Vi kan också kombinera olika transportsätt – bil, båt, flyg och tåg – och skapa logistiklösningar med bästa möjliga avvägning mellan ekonomiska och ekologiska krav.

Schenker startades för över 100 år sedan av Gottfried Schenker i Wien, Österrike. Han förstod tidigt vitsen med kollektivtrafik för gods – att samlasta produkter från olika avsändare Det är fortfarande grunden för vår verksamhet.