Navision via NaviPro

Vi levererar affärssystem med hög funktionalitet och flexibilitet för fashion-industrin och för företag med kundorderstyrd tillverkning. Genom att kombinera affärssystemet Microsoft Dynamics NAV med hög kompetens och lång branscherfarenhet inom ekonomistyrning, produktion, logistik och marknadsföring skapar vi effektiva informationssystem åt våra kunder. Vi medverkar till att utveckla och förfina våra kunders affärsprocesser och ger dem en flexibel plattform för framtida tillväxt.

Samtliga Microsoft Dynamics NAV-konsulter är certifierade i minst 3 olika moduler i NAV. Dessutom har vi i företaget certifieringar inom Microsoft Windows 2008 och Microsoft SQL Server 2008. Utöver detta har våra konsulter bred erfarenhet inom ekonomi och ekonomistyrning, logistik och material och produktionsstyrning. NaviPro är ett certifierat Dynamics NAV Solution Center och ingår i ett internationellt nätverk av andra certifierade NAV-center.