Pyramid affärssystem via Proclient

Proclient System AB startade sin verksamhet 1994, redan då med en klar vision. Att alltid leverera med kvalitet, i tid och på budget. Detta har vi lyckats med. Under de gångna åren har bolaget vuxit och verksamheten utvecklats. Vi startade upp i Göteborg och finns numera även i Stockholm, Malmö och Sundsvall. Från dessa kontor täcker vi hela Sverige och vi har även en hel del kunder utomlands.

Vi erbjuder långsiktiga samarbeten gällande allt som rör affärssystem och IT. Detta är en viktig del i våra kunders verksamhet och med stort engagemang och stolthet vårdar vi det förtroende vi får. Att se våra kunder växa och effektivisera sin verksamhet gör att vi tror på det vi gör.

Idag är Proclient System AB Sveriges ledande återförsäljare av affärssystemet Pyramid Business Studio. Under åren har vi utvecklat en stort urval av PLUS funktioner till Pyramid, bl.a. integrationer till externa webshopar, TA-system och handelsplatser. Vi erbjuder dessutom en hel del kringsystem t ex Business Intelligence, elektronisk fakturahantering, PA-, TA-system.