Telia CDN

Genom att använda Telia CDN (Content Delivery Network) ökar du dina intäkter och vi ser till att din e-handel ALLTID är online och optimerad. För med vårt CDN installerat minskar du laddningstiderna och trafikbelastningen på dina servar absorberas. Med vår starka lokala närvaro i Norden, vår 24/7 support och ett av de största globala Tier 1 CDN nätverket kan vi garantera att din e-handel alltid ger den bästa användarupplevelsen och klarar anstormningar av trafik, utan att webbprestandan går ner, oavsett var i världen dina kunder befinner sig.

Varför ska du ha Telia CDN?

  • Öka konverteringen genom minskade laddtider, högre rankning i sökmotorer och bättre användarupplevelse.
  • Hantera trafiktoppar och transaktioner under helger, lönedagar och kampanjperioder.
  • Skydda din e-handel och känslig information mot DDoS attacker och sabotage.
  • Enkelt att implementera. En installation tar bara någon timme och kräver inga förändringar i din existerande miljö, inga egna servrar eller kapitalinvesteringar.
  • Service, support och utbildning. Med oss blir du aldrig en i mängden, vi erbjuder service och support i världsklass, 24/7.

Hur fungerar ett CDN i korthet
Ett Content Delivery Network är distribuerade servrar eller noder över hela Internet, så avståndet från din webbserver till slutanvändaren alltid minimeras. Laddningstider minskar och trafikbelastningen på din server absorberas.

Referenskund som använder Telia CDN:

Mer info?

Albert Bruhner
Key Account Manager